Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej reprezentuje Akcję Katolicką Diecezji Kieleckiej. Kadencja Zarządu DIAK trwa 4 lata, a wybiera go Rada DIAK, do której należą wszyscy prezesi Parafialnych Oddziałów i osoby nominowane indywidualnie przez biskupa diecezji. Każdorazowo prezesa zarządu wybiera Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Walne Zgromadzenie Rady DIAK. Do Akcji Katolickiej należą wyłącznie osoby świeckie. Bezpośrednim łącznikiem stowarzyszenia z biskupem diecezjalnym jest asystent kościelny, którego biskup diecezjalny wybiera spośród kapłanów diecezji.

Zarząd DIAK od czerwca 2015:

Prezes: Marek Pycia
z parafii Grobu Bożego w Miechowie

Wiceprezes: Józef Snochowski
z parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach

Wiceprezes: Adrian Szczerba
z parafii NP NMP w Busku Zdroju

Sekretarz: Józefa Pasternak
z parafii Św. Małgorzaty w Pierzchnicy

Skarbnik: Czesław Gamrat
z parafii Grobu Bożego w Miechowie

Członek: Daniela Pajnowska

z parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach

Członek: Joanna Rzepka

z parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.