Święty Wojciech - patron Akcji Katolickiej w Polsce

 Kalendarium św. Wojciecha
• około 956 - urodził się w czeskich Libicach,
• 972 - 981 - uczeń szkoły arcybiskupiej w Magdeburgu,
• 982 - wybrany na Biskupa praskiego,
• 29.06.983 - konsekrowany w Weronie,
• 983 - 990 - zarządza diecezją praską,
• 990 - wyjeżdża do Rzymu z zamiarem odbycia pielgrzymki do Jerozolimy; przyjmuje habit benedyktyński na Awentynie,
• 992 - 995 wezwany ponownie do Pragi do zarządzania diecezją,
• 993 - zakłada klasztor benedyktyński w Brzewnowie pod Pragą,
• 995 - w wyniku zatargów w Pradze chroni się ponownie w klasztorze na Awentynie,
• 996 - pielgrzymuje do grobów: Św. Marcina w Tours, Św. Dionizego w St.Denis, Św. Benedykta we Fleury,
• 01/02.997 - zakłada klasztor "Ad Mestris Locum" (Pecsuarad),
• 997 - przybywa do Gniezna na dwór Bolesława Chrobrego,
• 04.997 - podejmuje misję na ziemi Prusów,
• 23.04.997 - ginie męczeńską śmiercią,
• przed 02.12.999 - kanonizowany.
Informacje podane za: http://zg.ak.org.pl/index.php/o-nas/patron-akcji-katolickiej-w-polsce

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.