W dniach 15 – 16 maja 2015 r. odbył się w Skorzeszycach Dzień Skupienia DIAK połączony ze sprawozdawczo – wyborczym posiedzeniem Rady DIAK.  W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby. Zjazd rozpoczął się od kolacji. Następnie o godz. 19.30 była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Jana Piotrowskiego, z udziałem asystentów POAK: ks. Jana Tusienia, ks. Jana Wojtyny, ks. Mariana Gawinka oraz asystenta DIAK - ks. Waldemara Wiśniowskiego. Po Mszy Świętej, w ogrodzie, przy figurze Matki Bożej miało miejsce nabozeństwo majowe. Następnego dnia po modlitwach porannych i konferencji duchowej odbyło się posiedzenie DIAK. W ramach posiedzenia wysłuchano sprawozdania Zarządu z działalności DIAK w okresie 2010-2015 oraz sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej. Rada udzieliła Zarządowi absolutorium. W dalszej części posiedzenia wybrano: 3 kandydatów na nowego prezesa DIAK, nowych członków do Zarządu DIAK, nowych członków Komisji Rewizyjnej oraz delegata do Rady KIAK. Dzień skupienia zakończył się Eucharystią i wspólnym obiadem.

23 marca 2015, godz. 17.00 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady DIAK z udziałem bpa Jana Piotrowskiego. W ramach spotkania odbyła się wspólna modlitwa dziesiątkim różańca, podsumowanie działalności DIAK w roku 2014 (Józef Snochowski), przekazano informacje na temat Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 20 VI 2015, II Kongresu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniach17-20 IX 2015 oraz spraw finansowych (Stanisława Gawlik), przybliżono kierunki działania Akcji Katolickiej w 2015 r. oraz propozycję Dnia skupienia DIAK (ks. Waldemar Wiśniowski). Na koniec bp. Jan Piotrowski podkreślił znaczenie działalności świeckich w ramach Akcji Katolickiej, zwrócił uwagę na konieczność wspierania uzdolnionej i ubogiej młodzieży z diecezji np. w formie Funduszu bpa Kaczmarka oraz udzielił zebranym Bożego błogosławieństwa.

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.