sw k1Przybyłych licznie pielgrzymów i kapłanów przywitał rektor bazyliki mniejszej na Świętym Krzyżu o. Dariusz Malajka OMI. Natomiast ks. Artur Barański – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej w diecezji sandomierskiej – poprowadził przy Krzyżach modlitwę. Stamtąd, kontemplując męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa, wyruszyła sw k7droga krzyżowa. Poprowadził ją ks. Grzegorz Sęk – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej diecezji kieleckiej – wraz z prezesem Markiem Pycią i w-c prezesem Józefem Snochowskim. Śpiew pieśni między stacjami prowadził chór z parafii Bieliny. Blisko 1000 pątnikówsw k10 ( według oceny zakonników ) rozważając 14 stacji upamiętniających ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa podążało w ciemności Puszczy Jodłowej rozświetlonej światłem zniczy i latarek do świętokrzyskiego sanktuarium, gdzie po przyjściu uczestników czuwania rozpoczęło się nabożeństwo pokutne, po nim zaś adoracja indywidualna. W tym czasie bardzo wielu pielgrzymów skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania, dając świadectwo swojego przywiązania do Boga.

O godzinie 23.00 rozpoczęła się uroczysta na św. KrzyżuEucharystia koncelebrowana przez ponad trzydziestu kapłanów pod przewodnictwem pasterza diecezji radomskiej księdza biskupa Henryka Tomasika.

Biskup Henryk zwracając się do zebranych wiernych mówił:

Pielgrzymujemy do świętokrzyskiego sanktuarium, aby tutaj uczyć się mowy Krzyża, na którym umarł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Tutaj razem we wspólnocie jaką tworzymy – członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej – na nowo chcemy odkryć i zgłębić przymierze jakie Bóg zawarł z nami w Jezusie Chrystusie, który na drzewie Krzyża objawił miłość Ojca do całego świata. Wpatrując się w krzyż i kontemplując jego tajemnicę widzimy przede wszystkim Miłość ukrzyżowaną, która przyjmuje kształt miłosierdzia względem nas.

Tego miłosierdzia chcemy się uczyć. To miłosierdzie trzeba nam nieść do świata, w którym żyjemy. Świata, który odrzuca Krzyż i jego przesłanie. Idziemy do świata, który nie chce przyjąć Bożych praw! Szczególnie prawa miłości, przebaczenia, jedności i zgody. Prawa, które stoi na straży ludzkiego życia. Pierwsze czytanie z Księgi Liczb, przypomina nam prawdę, że Bóg zawsze kocha, nawet jeśli człowiek zdradzi, straci cierpliwość. Bóg zawsze jest wierny. Nigdy nie traci wobec nas cierpliwości!

Pielgrzymując do świętokrzyskiego sanktuarium uświadamiamy sobie Siostry i Bracia, że tylko w Jezusie Chrystusie mamy siłę i moc. On jest naszym Zbawicielem. Prawdę tą nieśmy tam gdzie żyjemy i jesteśmy obecni. Wierni Bogu, wierni Jego Przykazaniom i podążając drogą wiary z szacunkiem czyniąc znak krzyża nieśmy orędzie miłości miłosiernej, o której Chrystusowy Krzyż nam przypomina. Podwyższenie Krzyża niechaj dokonuje się w naszych sercach”  – apelował i prosił hierarcha.

św. Krzyż relikwieNa zakończenie Mszy świętej Pasterz Kościoła radomskiego udzielił błogosławieństwa relikwiami Drzewa Krzyża Świętego i wszyscy wierni mieli okazję oddać cześć Drzewu Krzyża przez ucałowanie. Następnie pątnicy trwali w modlitewnym czuwaniu adorując krzyż Zbawiciela. Po zakończeniu Eucharystii członkowie Akcji Katolickiej z diecezji sandomierskiej animowali dalszą część czuwania.

We wspólnej, nocnej modlitwie członków Akcji Katolickiej trwali przedstawicie 30 parafii z diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej wraz z księżami asystentami.

                  Ks. Grzegorz Sęk

 

 Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.