Wykład przyciągnął liczną grupę słuchaczy. Na początku znakomitego Gościa przywitał ks. Kan. Tadeusz Szlachta - proboszcz Parafii p.w. Niekopalnego Poczęcia NMP w Busku - Zdroju oraz p. Adrian Szczerba - w-ce Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji w Kielcach i jednocześnie prezes POAK w tutejszej parafii, którzy przybliżyli uczestnikom wykładu osobę i osiągnięcia czcigodnego prelegenta.

            Ks. Dariusz Oko rozpoczął wykład omawiając ruchy kulturowe i polityczne, które w swoim założeniu dążyły do rozbicia rodziny i skupienia myśli człowieka na poziomie wyłącznie własnych przyjemności. Przedstawił genezę współczesnych homo idei, jako zagrożenie o wiele bardziej niebezpieczne niż marksizm.

            Ks. Profesor podzielił się swoimi doświadczeniami z posługi kapłańskiej w Niemczech, gdzie mógł z bliska obserwować, jak młodzi ludzie mający zdawać by się mogło wszystko od życia, wiele darów od Boga, w tym wysoki status majątkowy, ostatecznie często trafiali do szpitala na skutek urazów odniesionych w wypadkach, do których dochodziło z powodu braku rozwagi spowodowanego niejednokrotnie brakiem poczucia więzi rodzinnych. Odrzucenie rodzinnych i chrześcijańskich wartości u naszych zachodnich sąsiadów, według prelegenta, stworzyło fundament do takiej rzeczywistości, zwłaszcza prawnej, że dziś można tam nawet trafić do więzienia za bezkompromisową postawę w obronie rodziny i sprzeciwianie się ideologii gender. Wartości związane z tradycyjną rodziną są świadomie marginalizowane.

Ks. Dariusz Oko porównał i przybliżył przybyłym sytuację kobiet w krajach islamskich oraz w Polsce. Zachęcał każdego do odwiedzenia krajów o innej kulturze po to, by spojrzeć obiektywnie na inne kultury, z których ludzie dziś tak gwałtownie napływają do Europy.

Druga część prelekcji zawierała odniesienie do problemów współczesnych, do rzeczywistości, w której żyjemy oraz doświadczeń prelegenta. Przytoczono wypowiedzi osób, prowadzących bardzo agresywny, zarówno ideowo jak i politycznie, atak na wszystkich nie uznających za normalne zjawiska homoseksualizmu, genderyzmu i innych wynaturzeń.

Ks. Dariusz zwrócił słuchaczom uwagę, że osoby, które propagują ruch gender i dążą do zaszczepiania go w życiu codziennym, tworzą ruch polityczny i stanowią bardzo silną oraz prężną grupę lobbingową, która konsekwentnie działa na rzecz wprowadzenia zmian w prawie, w celu odgórnego przemodelowania tradycyjnego postrzegania rodziny.

Na zakończenie ks. Dariusz Oko poprosił o modlitwę za wszystkich, którzy trwają przy naturalnych, chrześcijańskich wartościach. Zapoznał również uczestników wykładu z książkami swojego autorstwa, oraz podziękował gospodarzowi i organizatorom za zorganizowanie wykładu.

Autor: Adrian Szczerba

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.