SEJM RP

Halina Szydełko (Prezes Zarządu KIAK) z diecezji rzeszowskiej

Jacek Kurzępa z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Konrad Głębocki z archidiecezji częstochowskiej

Marzena Machałek z diecezji legnickiej

Ewa Szymańska z diecezji legnickiej

Henryk Kowalczyk z diecezji płockiej

Tomasz Ławniczak z diecezji kaliskiej

Piotr Kaleta z diecezji kaliskiej

Jan Klawiter z archidiecezji gdańskiej

Gabriela Masłowska z archidiecezji lubelskiej

Piotr Polak z diecezji włocławskiej

Stanisław Szwed z diecezji bielsko-żywieckiej

Jacek Falfus z diecezji bielsko-żywieckiej

Robert Telus z diecezji radomskiej

Artur Górski z archidiecezji warszawskiej

Izabela Kloc z archidiecezji katowickiej

Tomasz Latos z diecezji bydgoskiej

Wojciech Kossakowski z diecezji ełckiej

Mieczysław Baszko z archidiecezji białostockiej

Stefan Strzałkowski z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

SENAT RP

Andrzej Kamiński z diecezji bielsko-żywieckiej

Mieczysław Golba z archidiecezji przemyskiej

Stanisław Kogut z diecezji tarnowskiej

Informacja na podstawie strony www.ak.org.pl

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.